Utveckling är vår drivkraft

US Vd ord

Ett starkt varumärke innebär en trygghet för våra köpare. Det har HSB Östergötland visat under 2019, ett tufft år för bostadsmarknaden i stort. Vi ser styrkan i att vara en del av en rikstäckande organisation med gemensam handlingskraft, stabilitet och framtidstro.

Folkets Park är ett av Linköpings främsta stadsförnyelseprojekt under senaste decennierna och där har vi under året slutfört sista etappen i och med HSB brf Spelmannen. Vi har skapat ett helt nytt bostadsområde med över 300 bostäder i en grön och skön miljö. Parallellt har vi inlett ett liknande projekt i Berga i Linköping, där vi och Riksbyggen bygger nya Berga Park. Stadsdelens trygghet och attraktivitet ökar dessutom ännu mer när vi snart påbörjar förädling av de hyresfastigheter vi äger. Ett annat spännande projekt är Beridaren i Vasastaden, som vi förvärvade under 2018. Ett positivt planbesked innebär att vi kan påbörja detaljplaneringen om ett år. Under året har vi även haft ett första spadtag i Mjölby och vi planerar för nya projekt i flera av våra städer. Det är verkligen roligt att verka i en attraktiv och expansiv region.

Som alltid pågår arbetet för ökad hållbarhet. Fler solcellsanläggningar, satsningar på en eldriven fordonsflotta samt laddstationer är viktiga inslag som motiverar oss alla. Årets miljökampanjer har skapat ett härligt engagemang och det är en utveckling som självklart fortsätter. Detsamma gäller HSBs ständiga arbete för social hållbarhet. I vår region har vi under året haft förmånen att kunna erbjuda ett stort antal sommarjobb och säsongsarbeten. Vi har också engagerat oss i lokala organisationer som värnar om trygghet och omtanke.

Vi är verksamma inom en förtroendebransch. Våra kunder tar stora beslut om sina fastigheters utveckling, som baseras på vår kvalitet, våra råd och våra tjänster. Ordning och reda är en av grundpelarna i HSB Östergötlands verksamhet. Revisioner av såväl våra ledningssystem som verksamheten i övrigt har genomförts under året med mycket gott resultat. Det visar att vi har en pålitlig verksamhet med bra intern kontroll, där våra kunder kan känna sig trygga.

För att kunna utföra allt vi önskar och hela tiden driva verksamheten framåt krävs att vi är lönsamma. Årets resultat är bättre än vi planerat och detta beror främst på ett gynnsamt väderläge och fortsatt mycket låga räntor. Resultatet före skatt uppgår till 21,7 Mkr vilket visserligen är lägre än föregående år då vi hade ett betydligt högre tillskott från vår nyproduktion. Själva rörelsen går allt bättre och det känns riktigt roligt att kunna betala ut kundbonus till våra medlemsföreningar i år igen. 

Den ökade digitaliseringen bidrar till effektivisering för både oss själva och för våra kunder. Smarta system underlättar arbetet och gör det enklare att ha kontroll på allt. Vi kan vara proaktiva och återkoppla på ett smidigt sätt. Ett exempel är nya Mitt HSB som vi lanserade under hösten – ett verktyg som bidrar till en ännu bättre kontakt mellan oss och våra kunder och medlemmar. Det här är bara början. För vi fortsätter addera värdeskapande tjänster och vi går allt snabbare mot helt automatiserade flöden. Då frigör vi värdefulla resurser, vilket innebär nya möjligheter. Vi står inför förändringar för att möta framtidens krav.

Men oavsett all utveckling så kommer vi alltid att värdesätta det personliga mötet. Ibland får jag tillfälle att besöka trevliga tillställningar i våra fina föreningar runt om i regionen. Jag uppskattar mötet med medlemmar som berättar om hur vi kan göra – och kanske har gjort – livet enklare. För det är vad jag och våra engagerade medarbetare strävar efter. Vi kommer aldrig att slå oss till ro. Vi kan alltid bli bättre. Det är vår ständiga drivkraft.

När vi summerar 2019 vill jag tacka alla kunder, förtroendevalda, medlemmar och medarbetare. Det är vi som är HSB. Tillsammans blickar vi nu fram emot ett nytt, spännande år.

Anders Stjärnberg
Vd HSB Östergötland