100-årig hållbarhet i den kooperativa modellen!

US Styrelseordforande

Nu går vi med raska steg mot HSBs 100-årsjubileum. Om bara tre år firar vi att den kooperativa idén lever, frodas och fortsätter att utvecklas. För HSB Östergötland märks det genom att vi fortsätter attrahera allt fler och nu är vi snart 19 000 medlemmar! Vi ser att det finns en stark tilltro till kooperationen som en framgångsmodell. Delningsekonomi, hållbara bostäder och att samverka kring de resurser vi har, är och kommer att bli allt viktigare för oss oavsett var i världen vi bor.

HSB vill verkligen utveckla och bidra till hållbart samhällsbyggande, skapa möjligheter så alla kan skaffa sig ett gott boende och att våra medlemmar ska kunna leva ett tryggt, klimatsmart liv. Under året som gått finns det flera exempel på det här inom hela HSB-rörelsen. Vi vet att många som bor i bostadsrätt, sex av tio, tycker det är viktigt att föreningen använder solenergi. I landet som helhet är det endast tre procent av föreningarna som har satsat på detta, men HSB Östergötland kan vara stolta över att vi nått över tio procent och glädjande nog ser takten ut att öka. Blickar vi utanför vår region så bygger HSB Södermanland Sveriges största solcellspark med 50 000 solpaneler, där föreningarna kan köpa in sig.

Glädjande är också att HSB under 2019 passerade 100 miljöcertifierade byggnader! HSB följer noga hur marknaden ser ut för unga bostadsköpare. En ny rapport, Stängda dörrar, visar att läget drastiskt har förändrats under de senaste åren på grund av bolånetak och amorteringskrav. För en 23-åring är det nu omöjligt att klara bankernas ”kvar-att-leva-på-kalkyler” i 12 av 20 kommuner, jämfört med i sex kommuner 2015. Det är en väldigt oroande utveckling. För att hjälpa unga vuxna att köpa sin första bostad har HSB lanserat en ny modell för att finansiera och äga sin bostad – HSB Dela. Unga bosparare upp till 30 år får möjlighet att köpa en nyproducerad bostadsrätt för 50 procent av insatsen och HSB köper resterande del. Det här testas just nu i Göteborg och vi ser med stor förväntan fram emot möjligheterna att utveckla modellen, så att vi kan vara med och bana väg för fler unga att komma in på bostadsmarknaden.

För att ytterligare stärka sparandet och skapa bättre förutsättningar att kunna köpa en bostad har vi flyttat vårt bosparande till Danske Bank. Det bytet ger förmånligare villkor för sparandet och fler fonder att välja på, bland annat med möjligheter för de som vill ställa höga hållbarhetskrav i sina val.

Det här är bara några exempel från året som gått, som vi kan vara stolta över. Vi fortsätter värna om en god och stabil ekonomi och utveckla ännu mera medlemsnytta genom gemensamma satsningar på digitala tjänster. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar, anställda och styrelsen för året som gått och för att ni bidrar till vår utveckling. Nu är det som sagt tre år kvar tills HSB blir en 100-åring. Jag är övertygad om att vi fram till dess har sjösatt ännu fler goda kooperativa idéer och att vi kommer kunna lyfta hatten för jubilaren med stolthet!

Mariethe Larsson
Styrelseordförande HSB Östergötland