Stora digitala satsningar

US Digitalt

I vår verksamhet innebär digitalisering en förenklad vardag och ökad effektivitet. Utvecklingen frigör resurser, vilket för med sig att vi kan bistå föreningar med mer kvalificerade frågor och uppgifter.

Ett nytt affärsstödsystem
Under 2018 pågick ett intensivt arbete med nya affärsstödsystemet. Det fortsatte under 2019 och kommer att fortgå även framöver. Allt administrativt arbete har blivit enklare, snabbare och mer lättåtkomligt för våra bostadsrättsföreningar och förtroendevalda. Här finns såväl bastjänster som kundnära tjänster.

Ett uppgraderat Mitt HSB har lanserats
2019 lanserades ett uppgraderat Mitt HSB – ett viktigt steg i vår digitala utveckling. Här kan man göra allt som förut gjordes i den tidigare versionen av Mitt HSB eller i Portalen, plus lite till. Det är lättnavigerat, snyggt och anpassat för surfplattor och smarta mobiltelefoner.

Underhållsplan Online
Dessutom erbjuder vi Underhållsplan Online, ett webbaserat verktyg som gör att alla behöriga kan komma åt underhållsplanen dygnet runt, var man än befinner sig.