MARIETHE LARSSON Ledamot sedan 2011. Ordförande sedan 2012. Arbetar som kommunikationsdirektör vid Linköpings universitet. Boende i HSB bostadsrättsförening. Deltagit i 7 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2019. Född 1957.

STEFAN FREDRIKSSON Ledamot sedan 2012. Vice ordförande sedan 2017. Representerar medlemsgruppen. Arbetar som fastighetsutvecklingschef på Region Östergötland. Ledamot i brf Färgaren och brf Katarina. Deltagit i 8 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2020. Född 1963.

TOMAS WETTERBERG Ledamot sedan 2010 (HSB Sydnärke sedan 2008). Pensionär, tidigare arbetat som länssamordnare för kvinnofridsfrågor på Länsstyrelsen i Örebro län. Ledamot i brf Terrassen, brf Natanael och brf Hagastrand. Boende i HSB bostadsrättsförening. Deltagit i 8 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2020. Född 1954.

LENA PHILIPSON Ledamot sedan 2017. Representerar medlemsgruppen. Har olika styrelseuppdrag. Ledamot i brf Hårdveden. Deltagit i 8 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2019. Född 1962.

PAUL LINDVALL Ledamot sedan 2019. Representerar medlemsgruppen. Ordf i Svenska Stadskärnor, ordf Linköpings FC, ordf Europakorridoren, ordf Demokratiberedningen SKL, led Kommunfullmäktige Linköping, tidigare ordf/vice ordf kommunstyrelsen i Linköping. Deltagit i 4 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2021. Född 1963.

VERONICA ERIKSSON Ledamot sedan 2013. Representerar medlemsgruppen. Är vd för Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB. Ledamot i brf Vidingsjö 1. Deltagit i 8 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2019.  Född 1974.

INGRID TILLGREN Ledamot sedan 2014. Representerar medlemsgruppen. Arbetar som vårdenhetschef på strålbehandlingsavd på US i Linköping. Ledamot i brf Klubban. Deltagit i 8 sammanträden under 2019. Mandatperioden går ut 2020. Född 1964.

PATRIK ABRAHAMSSON Fastighets personalrepresentant sedan 2018. Arbetar som fastighetsskötare och vicevärd. Ledamot i brf Ekonomen. Deltagit i 7 sammanträden under 2019.  Född 1971.

CAMILLA PETTERSSON Unionens personalrepresentant sedan 2019. Arbetar som marknadskoordinator. Ledamot i brf Vintunnan och brf Mantorp. Deltagit i 6 sammanträden under 2019. Född 1970.