Engagemang och samverkan gör skillnad

US extra5

Vi tror på samverkan. Vi tror också att engagemang är en kraft som möjliggör förändring och utveckling. Tillsammans med våra bostadsrättsföreningar skapar vi ständigt nya tjänster och aktiviteter som innebär ökad kunskap, en effektiv förvaltning, nya lösningar och värdehöjande satsningar. Det här är mervärden för alla, inte minst när det handlar om trygghet och lönsamhet.

Bostadsrättsdagen 2019
Den årliga Bostadsrättsdagen är ett värdefullt tillfälle att förmedla kunskap och knyta nya kontakter. Evenemanget som genomförs tillsammans med våra bostadsrättsföreningar, samarbetspartners och medarbetare lockade i år 124 deltagare. Gästföreläsare var Morgan Alling, vilket var ett uppskattat inslag.

Kunskapsutbyte mellan kommuner
Ett annat av årets intressanta utbyten var en föredragning för politiker och tjänstemän från Kinda kommun. De fick ta del av Mjölby kommuns framgångsrika arbete med bland annat projektet Svartå Strand. HSB Östergötlands vd Anders Stjärnberg var inbjuden för att redogöra för HSB brf Strandängen och de förutsättningar som präglat den lyckade satsningen.

Aktiva KUL-kommittéer
Ute i många av våra bostadsrättsföreningar finns aktiva KUL-kommittéer, som genomför uppskattade insatser för att skapa social samhörighet och intressanta evenemang. KUL står för kultur, utbildning och ledarskap. Under året arrangeras allt från föreläsningar och studieresor till grillkvällar och vinprovningar.

Socialt ansvar lokalt … 
Under 2019 tog HSB Östergötland beslutet att stötta Missing Peoples arbete i vår region och även Nattvandrarna i Linköping. Det här är ideella verksamheter med hjärta och omtanke, som visar vikten av att gå samman för att nå resultat.

… och ett ansvar i stora världen
Alla har rätt till ett tryggt och bra boende. Därför har HSB och den humanitära organisationen We Effect sedan många år ett samarbete, där vi medverkar till att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en av de viktigaste frågorna för att bekämpa fattigdom i världen. HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks ett tusen kronor. 2019 landade summan på 2 760 301 kronor. HSB hjälper We Effect att göra skillnad i världen!

 

Teody Gacer i Manilla, Filippinerna, är en av alla miljontals människor som vräkts från sina bostäder för att ge plats för lyxlägenheter och köpcentrum. När deras kamp om att få bo kvar eller få ett rimligt boende inte gav något resultat gick de upp på motorvägen, lade sig där och stoppade all trafik. Sex år senare har de flyttat in i ett bostadskooperativ som de startade med stöd av We Effect. Foto: Marcus Lundstedt

Tillsammans är vi starka!
Ett internationellt samarbete gör oss starkare. Över en miljard människor är delaktiga i kooperativ runt om i världen. HSB är medlem i flera organisationer:

  • ICA – International Cooperative Alliance: representerar cirka 290 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt 90 länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna.
  • Cooperative Housing International: den del inom ICA som representerar och samlar kooperativa bostadsorganisationer.
  • Cooperatives Europe: rösten för kooperativa organisationer i Europa och påverkar på den europeiska nivån.
  • Housing Europe: intresseorganisationen för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 26 miljoner hushåll.
  • NBO – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer: en ideell förening med medlemmar från hela Norden. Visionen är ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt, levande och trygga bostadsområden och valfrihet i boendet.