Årets 3 viktigaste satsningar inom vårt aktiva miljöarbete

US Arets 3 viktigaste satsningar

HSBs bedriver ett aktivt miljöarbete i hela landet. Här finns en samverkan och ett kunskapsutbyte som skapar stort värde för oss alla. Ett bevis på vår strävan är att vi för andra året i rad toppar Sustainable Brand Index. Det är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, som sedan 2011 korar Sveriges mest hållbara varumärken. Nyligen utsågs dessutom HSB till Sveriges Grönaste Varumärke i kategorin nyproducerade bostäder – även det för andra året i rad.

HSB Östergötland är certifierade enligt ISO 90001:2015 och 14001:2015. ISO-arbetet omfattar hela företaget och vi har fått våra certifikat förnyade inom både kvalitet och miljö. Vi har tydliga miljömål utifrån bland annat resurseffektivitet och klimatpåverkan.

Medarbetare gör skillnad
En viktig förutsättning för att lyckas med företagets miljöarbete är att ha engagerade medarbetare. Under 2019 har vi påbörjat miljökampanjer med olika fokusområden, för inspiration och för att sprida kunskap.

Våra huvudsakliga satsningar:

1  Minskad användning av fossila bränslen

  • Installation av totalt elva elbilladdare vid vårt kontor och i våra hyresfastigheter Elitserien 1 och 2 i Linköping
  • Inköp av elcyklar till våra kontor i Linköping och Motala  
  • Information om olika bränslens CO2-påverkan
  • Inköp av tankkort och tankning med 100 procent HVO – ett förnybart och hållbart drivmedel – till våra äldre dieselbilar
  • Installation och information om hur man använder Skype för digitala möten
  • Uppföljning av hur våra privata bilar i tjänsten används visade på en minskning med 10 procent efter genomförd kampanj  

2  Solceller, värmesystem och klimat

  • Påbörjad installation av solceller på kv. Idrottslaget i Linköping. Det är en av våra hyresfastigheter med gemensam el som ingår i hyran, vilket även gör det till en ekonomiskt hållbar miljöåtgärd.
  • Effektivisering av värmesystem, etapp 3 i kv. Luftspanaren 1 i Berga, Linköping. Därmed har vi byggt om värmesystemet till alla 190 lägenheter. Förbrukningen av fjärrvärme har minskat med 750 000 Kwh, vilket motsvarar minskade CO2-utsläpp på ca 103 ton/år.
  • Klimatskal i kv. Kolibrin 11 i Linköping – isolering av vind.

3  Minskad pappersförbrukning. Miljökampanj med information och loggning av våra utskrifter.