Ett bostadsbolag med ansvar för framtidens utveckling

US extra2

Framtidens utveckling måste gå hand i hand med ansvar och långsiktighet. Vi ägs av våra medlemmar och vinsten går tillbaka till verksamheten. Vi utvecklar och förvaltar boende med hög kvalitet och attraktiv närmiljö. Drivkraften är att skapa en väl fungerande vardag. Vi medverkar till samhällsförutsättningar som påverkar boendet för våra medlemmar – nu och i framtiden. Medlemmarnas intressen och behov ska speglas i vårt utbud av tjänster och bostäder. Vår ambition är att lyssna och skapa nya möjligheter för ett bra boende och ett gott liv.

I vår bransch planerar och arbetar vi utifrån långa tidsperspektiv. Många av de projekt som utförs idag föddes som en idé för åtskilliga år sedan. Men det krävs en flexibilitet och ibland också ett snabbt agerande utifrån omvärldshändelser, konjunkturer och marknadsläget. Vi ska vara lyhörda för vår marknad och för våra kunders behov och önskemål.