En avvaktande marknad

US extra6

Våra medlemmar efterfrågar ett brett urval av bostäder. Vissa föredrar att bo centralt, andra vill ha ett lugnare läge. Många attraheras av nyproduktion, medan somliga föredrar äldre charm. En stor majoritet vill äga sin bostadsrätt, men vi har också medlemmar som efterfrågar hyresrätter.

2019 har präglats av en dämpad efterfrågan, men som en av de stora bostadsaktörerna ser vi alltid ett intresse för våra projekt. Skillnaden nu är att försäljningen tar längre tid, jämfört med 3–4 år sedan. Vår huvudmarknad Linköping visar fortsatt stor efterfrågan och tillväxttakten fortsätter, något långsammare men stabilt. Även Mjölby visar en intressant utveckling och där fortsätter HSB Östergötland att vara en aktiv aktör. Andra orter, såsom Motala och Vadstena, står på tur. Där har vi kommit långt i våra planer och väntar på att få komma igång.

Planerade och pågående projekt
Folkets Park i Linköping är ett av HSB Östergötlands stora signaturprojekt. Under året har vi färdigställt HSB brf Spelmannen. Ett sju år långt projekt rundas av och nu återstår endast anläggning av den utvändiga miljön med en vacker park. Därmed har vi skapat ett av stadens mest attraktiva bostadsområden med totalt 321 bostäder fördelade på sex olika etapper. Det har varit ett omfattande och långsiktigt projekt, där en slumrande miljö blivit levande hem i en grönskande omgivning med närhet till allt.

I Linköpings södra delar fortsätter utvecklingen i stadsdelen Berga. HSB brf Panorama växer fram och har första inflyttningen i början av 2020. Strax innan årets slut togs även beslut om nästa etapp, HSB Bäcken, som  kommer ligga granne med Panorama. Här kommer vi i början av 2020 att byggstarta 52 hyresrätter med beräknad inflyttning i början av 2022. Dessutom pågår förarbeten inför en omfattande renovering av våra hyresrätter på Prästbolsagatan i Berga.

I Mjölby genomfördes ett första spadtag för HSB brf Tallkotten, som är rad-och parhus på det natursköna Sjunningsfältet. Våra projekt i Mjölby har hamnat bland de högst rankade i Sverige, när kunder tyckt till. Det är en utveckling som vi hoppas ska fortsätta.

Aktuell nyproduktion
Här är en aktuell sammanställning av 2019 års nyproduktionsprojekt. Vissa av projekten pågår nu. Andra är på planeringsstadiet.

Linköping
HSB brf Panorama, Berga 
Projekt: 54 lägenheter
Säljstart: Oktober 2017
Byggstart: Våren 2018
Första inflyttning: Januari 2020

HSB Bäcken, Berga
Projekt: Cirka 52 lägenheter, hyresrätter
Byggstart: Våren 2020
Beräknad inflyttning: Preliminärt februari–mars 2022

Laggkärlet, Berga
HSB Östergötland planerar att renovera hyresfastigheten Laggkärlet 7 på Prästbolsgatan 6–54 och samtidigt komplettera husen med hiss i trapphus samt en ny våning. Dessutom finns planer på att bygga två nya hus i södra delen av tomten, med cirka 70 bostäder och garage under del av fastigheten. Kommunens detaljplan har under året vunnit laga kraft. Genomförandet kommer starta tidigast 2021 och pågå under flera år.

HSB brf Ridderstad, Berga
Projekt: Cirka 45–50 lägenheter
Säljstart: December 2020
Byggstart :2021
Inflyttning: 2023

Folkets Park står snart klart
Den sista bostadsrättsföreningen i Folkets Park, HSB brf Spelmannen, stod klar hösten 2019. Som avslutning kommer en ny park i området att färdigställas. Invigningen av parken beräknas till våren 2020.

HSB brf Beridaren, Vasastaden
Projekt: Cirka 100 lägenheter
Säljstart: Preliminärt 2022
Byggstart: Preliminärt 2022
Beräknad inflyttning: 2024–2025

Mjölby
HSB brf Tallkotten 
Bostadsrättsföreningen Tallkotten byggs i den östra delen av Mjölby, på det så kallade Sjunningsfältet. Det blir nyckelfärdiga rad- och parhus med en boyta på 111 kvm i två våningar, 4–5 rum och kök. Till varje bostad hör förråd och carport på den egna tomten.
Projekt: 36 rad- och parhus
Säljstart: Hösten 2018
Byggstart: September 2019
Beräknad inflyttning: Från oktober 2020 till mars 2021

Motala
Under 2019 tecknade HSB Östergötland ett markanvisningsavtal med Motala kommun. Här fortsätter arbetet med att finna framtida projekt i en stad med stora expansionsmöjligheter. I Motala står vi redo att starta renoveringen av vår hyresfastighet Trädgårdsmästaren på Bispmotalagatan 33 A–D, där vi både ska renovera och skapa nya bostäder.

Vadstena
Vadstena är en av de orter där HSB Östergötland haft större projekt tidigare. Under hösten 2018 tecknade HSB Östergötland ett markanvisningsavtal med Vadstena kommun, vilket gör det möjligt att få förvärva mark för nyproduktion. Arbetet har fortsatt under 2019 med ambition att påbörja ett av projekten inom de närmaste åren.

Hallsberg, Kumla, Askersund
I nuläget finns inget planerat, men orterna tillhör dem som HSB Östergötland bevakar för framtida projekt.

Aktuella renoveringsprojekt
Exempel på årets renoveringsprojekt som vi stöttat våra medlemsföreningar i:

  • El-renovering – belysning av gård och fasader. Beställare: HSB brf Dalen i Åtvidaberg
  • Fönsterbyte. Beställare: HSB brf Magistern, Mjölby
  • Takbyte. Beställare: HSB brf Garvaren, Hallsberg
  • Fönsterbyte. Beställare: HSB brf Karlavagnen, Mjölby
  • Takbyte och brandsektionering av vindar .Beställare: HSB brf Linghem, Linköping
  • Renovering innergård, kv. Tennbägaren 4 & 7. Beställare: HSB brf Tennbägaren, Linköping
  • Isolering vindar, kv. Rapsfältet 1 & 3. Beställare: HSB brf Vidingsjö 2, Linköping
  • Renovering av 5 hissar, kv. Edsbacken 14 & 16. Beställare: HSB brf Edsbacken, Hallsberg
  • Ombyggnation av lokaler till lägenheter. Beställare: HSB brf Takpannan, Linköping
  • Badrumsrenovering och stambyte. Beställare: HSB brf Natanael, Kumla