En stabil aktör genom decennier

US Tillsammans

Tillsammans gör vi livet enklare är HSB Östergötlands vision. Samtidigt är det ett löfte, där vi alla har ett ansvar för vår framtida utveckling. HSB är en idéburen organisation, en kooperation, och vi ägs av våra medlemmar. Det finns två slags medlemskap. Som enskild medlem är man dels med och påverkar det egna boendet, men också vad HSB ska bygga, hur vi vill bo framöver och vilka miljöfrågor som är mest angelägna. Som ägare i en kooperativ förening är man dessutom med och påverkar hur vinsten ska användas. Ett annat medlemskap är våra bostadsrättsföreningar, där vi är med som stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. Här ingår alltid en erfaren HSB-ledamot i styrelsearbetet, erbjudande om utbildning, sakkunnig rådgivning samt tillgång till samarbetsavtal som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer.

Trygghet framför allt
Under årtionden har vi byggt bostäder för våra medlemmar, fastigheter där HSB-skölden på husfasaden signalerar trygghet och kvalitet. Idag är vi en av marknadens mest stabila och långsiktiga aktörer med en ständig efterfrågan av projekt. Det innebär att man som köpare kan känna trygghet. Vi följer husen och förvaltar dem i årtionden framöver. Det är en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, som grundar sig i en långsiktighet – och där vi är med hela tiden!

Våra tjänster
Våra tjänster är till för att underlätta våra medlemmars och kunders vardag. Under 2019 anlitade 198 bostadsrättsföreningar oss för teknisk förvaltning. Av dessa är 127 HSB-föreningar och 71 är fristående föreningar som har gjort sina aktiva val. Motsvarande siffror för vår administrativa förvaltning är totalt 179 bostadsrättsföreningar, av dessa är 149 HSB-föreningar och 30 fristående föreningar.

Se två filmer om hur vi stöttar våra styrelser här! och här!

Samverkan ger resultat
Ekonomi och underhåll går hand i hand. För att underlätta arbetet genomför Administrativ service budget- och underhållsdagar tillsammans med Teknikkonsult. Totalt har vi träffat 104 föreningar för att diskutera 2020 års budget, definiera de största kostnadstjuvarna i föreningens ekonomi, se över planerat underhåll två till fem år framåt i tiden och analysera föreningens ekonomiska ställning.

Stabil ekonomi
En god ekonomi ger styrka och stabilitet. I allt vi gör – från stora övergripande koncernsatsningar till mindre projekt med våra föreningar – finns ett ansvar och ett långsiktigt tänkande.

Se filmen och hör vad vår ekonomichef Jacqueline Wendel har att säga om året som gått. 
För siffror och fakta finns årets ekonomiska rapport här. 
En snabb överblick får du av nyckeltalen.