LINDA A KARLSSON
Chef Administrativ service. Anställningsår 2010. Civilekonom. Tidigare ekonom inom administrativ förvaltning på HSB. Nuvarande befattning sedan 2014. Ledamot i brf Ekonomen, brf Forellen och brf Hagen. Född 1982.

INGER KANNERSTÅL
Marknads- och medlemschef. Anställningsår 2012. Nuvarande befattning sedan 2013. Leg. sjuksköterska, hälsoutvecklare, utbildningar inom försäljning och ledarskap. Tidigare operativ chef, key account och distriktschef på Previa. Ledarutvecklare Friskis & Svettis. Ledamot i brf Himna och brf Linghem. Född 1965.

JACQUELINE WENDEL
Ekonomichef. Anställningsår 2011. Magisterexamen i ekonomi/ civilekonom. Tidigare ekonomichef Psykologpartners, controller ISS Property och controller Vitamex AB. Ledamot i brf Ollonborren. Född 1981.

KARL-JOHAN STYRENIUS
Bygg- och Projektchef. Anställningsår 2019. Utbildad byggnadsingenjör vid Växjö Universitet. Tidigare anställningar inom Peab och Stångåstaden. Senast ombyggnadschef på AB Stångåstaden. Ledamot i brf Linghem. Född 1979.

LENA HELLMAN
Chef hyresfastigheter. Anställningsår 2005. Civilekonom. Tidigare affärsområdeschef Boende på AB Stångåstaden. Ledamot i brf Fortet. Född 1964.

ANDERS STJÄRNBERG Vd.
Vd. Anställningsår 2016. Utbildad vid Linköpings Tekniska Högskola samt vid IFL, Handelshögskolan Stockholm. Tidigare olika chefsbefattningar inom Lundbergskoncernen samt senast fastighetschef på AB Stångåstaden. Född 1974.

ANN-CHRISTINE THURN
Chef Boservice. Anställningsår 2016. Utbildning Marknadsekonom och ledarskap vid IFL och SBL. Tidigare distriktschef och senast chef för Förvaltningsutveckling på AB Stångåstaden. Marknadschef på SalusAnsvar. Ledamot i brf Idrottshallen. Född 1966.

LINA LANDSTRÖM
HR-chef. Anställningsår 2018. Utbildning magisterexamen från PA-programmet vid Linköpings universitet. Har sedan 2003 arbetat med HR-frågor i olika verksamheter, Mjölby kommun, KL Industri AB, Väderstad AB och senast som HR-partner vid Linköpings universitet. Ledamot i brf Lambohov 2. Född 1977.